Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, známé pod zkratkou GDPR – z anglického názvu General Data Protection Regulation ) se vztahuje také na zpracování vašich osobních údajů. Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Rádi bychom vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování vašich osobních údajů, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

Ochrana vašich osobních údajů a naše nakládání s nimi

Ukládáme si pouze fakturační a kontaktní údaje u subjektů odebírajících naše služby (našich klientů) z důvodu možnosti plnění smluv a objednávek klientů. Pokud poptáte naše služby, odpovíme na poptávku a sestavíme vám nabídku, která má platnost 30 dní. Jestli během této doby nabídku výslovně neakceptujete, vymažeme vaši poptávku, naši nabídku pro vás a jakákoliv vaše data, která jste nám poskytli. Pokud tedy nejste naši klienti a v posledních 30 dnech jste nepoptali žádné naše služby, nemáme o vás uloženy žádné vaše osobní údaje ani jakékoliv jiné informace. V případě bývalých klientů uchováváme (archivujeme) pouze dokumenty nařízené zákonem, zejména zákonem o účetnictví. Ostatní data, které zákony nenařizují archivovat, mažeme při ukončení obchodního vztahu.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je SOMAPS Consulting s.r.o., IČO: 06896138, se sídlem Dlouhá 59, 691 23 Pohořelice.

Lze nás kontaktovat využitím našeho kontaktního emailu nebo formuláře na stránce kontakt.

Účely zpracování osobních údajů a důvod zpracování

Údaje využíváme ke komunikaci se stávajícími či budoucími klienty. Jedná se o informace pro přípravu cenové nabídky nebo jednání o smlouvě (smluvním vztahu). Právní titul (základ) pro zpracování osobních údajů je tedy Plnění smlouvy nebo budoucí Plnění smlouvy.

Doba zpracování osobních údajů

Údaje mažeme v případě, že nabídka není výslovně akceptována, a tedy smluvní vztah nevzniká, tedy po marném uplynutí doby platnosti nabídky. Ta je 30 dnů. Dále údaje mažeme také pokud poptávající projeví vůli dále nepokračovat v jednání. Pokud obdržíme jiný dotaz, který není poptávkou služeb, data mažeme ihned po vyřízení dotazu. To je do 7 dnů. Data mažeme i v případě, že stávající klient ukončí spolupráci, s výjimkou archivace nařízené zákonem, zejména zákonem o účetnictví.

Výčet osobních údajů, které zpracováváme

  • Identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, titul nebo poštovní adresa, pokud je nám poskytnuto),
  • Údaje o produktech a službách, které máte objednané, nebo které jste poptali (např. obsah služeb a ceny služeb),
  • Údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
  • Fakturační a platební údaje,
  • Údaje získané z veřejných zdrojů jako např. z obchodního rejstříku, registru ekonomických subjektů nebo živnostenského rejstříku.

Uvedené informace pocházejí pouze od klienta nebo potenciálního klienta, případně z veřejných zdrojů.

Příjemci osobních údajů, které zpracováváme

Osoby zajišťující komunikaci se zákazníkem, realizaci objednaných služeb a nezbytnou administrativu (zejména fakturaci).

Práva spojená se zpracovávanými osobními údaji

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na výmaz osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo odvolat souhlas se zpracováváním údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete uplatnit kterékoliv právo nebo máte jakýkoliv dotaz či námitku ke zpracování či ochraně osobních údajů, kontaktujte nás využitím našeho kontaktního emailu nebo formuláře na stránce kontakt.

Informace o samostatném podnikání bez vlivu Facebooku

Nejsme nijak právně ani jiným způsobem spojeni se společností Facebook (Meta), ani ji nezastupujeme. Jsme zcela samostatný podnikatelský subjekt, který v rámci své činnosti pouze pomáhá jiným subjektům se správou FB profilů a souvisejícími službami. Bohužel vám tedy nejsme schopni pomoct se zablokovaným účtem ani dalšími problémy, se kterými se musíte běžně obracet na podporu Facebooku. Nemáme ani přístup k žádným neveřejným datům uživatelů sítě Facebook. Využíváme pro svoji práci pouze statistiky a data poskytovaná Facebookem pro inzerenty a správce firemních stránek.