Reference: Zadání webu TIC Cheb

Děkujeme městu Cheb za souhlas se zveřejněním naší společné práce v letošním roce jako reference pro naší službu tvorby zadání webu! V rámci této zakázky jsme přispěli k realizaci projektu nového webu pro TIC Cheb (Turistické infocentrum Cheb). Vytvořili jsme pro Městský úřad Cheb kompletní zadání webu, které bylo následně použito pro vypsání výběrového řízení a volbu zhotovitele nových webových stránek.

Identifikace zákazníka a projektu

Zákazník: Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Kontaktní osoba zákazníka zodpovědná za referenci: PhDr. Marcela Brabačová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu
Dodaná služba: Tvorba zadávací dokumentace webu TIC
Doba spolupráce: 20. 3. 2020 – 12. 5. 2020
Následná tvorba webu dle zadání: podzim 2020 – zima 2020/2021

Rozsah spolupráce a dodaných služeb

Je důležité zmínit, že se nezačínalo na zelené louce, jelikož již existoval původní starší web TIC Cheb. Bylo tedy potřeba maximálně využít data a zkušenosti získané pracovnicemi TIC během několikaleté práce s tímto webem. Zároveň jsme cílili na modernizaci celého webu a lepší použitelnost pro jeho návštěvníky. Klíčové pro nás bylo, aby se web dobře spravoval vzhledem k povaze práce pracovnic TIC, ale aby zároveň v co největší míře plnil potřeby návštěvníků webu. Dodali jsme podněty a konzultace i k internímu procesu práce s webem v rámci TIC, kdy by web neměl být přítěží pro zaměstnance, ale naopak by jim měl usnadnit řešení některých rutinních dotazů.

Přestože web je jedním z nástrojů, se kterým v běžném provozu pracovnice infocentra příliš nepracují a v podstatě jim „přidělává práci“, po vytvoření zadání pro nový web začaly znovu vnímat výhody (nejen) dobře zpracovaného obsahu.

PhDr. Marcela Brabačová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, TIC Cheb

Z našeho pohledu tvůrce zadání webu šlo o obvyklý rozsah spolupráce. Provedli jsme analýzu stávajícího webu z pohledu návštěvnosti, obsahu i práce s ním. Dále jsme analyzovali vybrané konkurenční weby, tedy weby cílící na stejného uživatele. Konzultovali jsme představy, požadavky a přání pracovníků TIC i technické dotazy ze strany IT oddělení Městského úřadu Cheb. Následně jsme přešli ke konceptu celého webu a definovali cíle nového webu a cílové skupiny uživatelů. Po odsouhlasení klientem jsme pokračovali návrhem informační architektury, tvorbou wireframe (modelu) webu a zadáním administrace webu. Závěrem jsme sepsali právní, projektové a provozní aspekty zadání webu. Na požádání klienta jsme ještě poskytli několik doporučení k realizaci výběrového řízení na zhotovitele webu. Tím spolupráce skončila, samotného výběrového řízení jsme se již neúčastnili.

Celý proces vytváření zadání byl pro nás velmi hodnotný – pomohl nám uvědomit si, co potřebujeme, jak to má fungovat, co je důležité a co vedlejší. Nejsme odborníci, víme, jaký má být obsah, ale funkčnost a uživatelskou přívětivost webu nastavit neumíme.

PhDr. Marcela Brabačová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, TIC Cheb