Tvorba modelu nebo skici webu

Model nebo skica webu či aplikace je náčrt, který definuje rozložení prvků, použitelnost, funkce a dává dobrou představu o rozsahu webu nebo aplikace. V online marketingových kruzích se nazývá wireframe, neboli „drátěný model“. Wireframy (WF) jsou vlastně takovou dokumentací pro nový projekt. A k čemu je to užitečné?

Model webu (wireframe) a výběrové řízení

Pokud chcete vybrat vhodného dodavatele svého nového webu nebo aplikace pomocí standardního výběrového řízení, model vám může velmi pomoct. Pro vás i potenciální dodavatele vizualizuje představu o webu, jak má co vypadat a co to má dělat. Všichni se tak baví o stejné věci, mají ji před očima a kalkulují cenu jasně daného rozsahu, stejného pro všechny potenciální zájemce (dodavatele). Pokud je zadání doplněno dobře zpracovanými wireframy, výrazně se snižuje šance, že se bude výsledný web lišit od zadání.

Tvorba modelu webu

Výhoda modelu pro dodavatele webů

Tvorbu modelu obvykle nabízí i serióznější dodavatelé webů a online řešení. Zajišťují tak upřesnění požadavků klienta, protože změnit model je výrazně jednodušší, rychlejší a taky levnější, než potom měnit grafický návrh či dokonce již funkční aplikaci. Ušetříte, pokud jim dodáte již připravený model.

Vytvoření wireframe nezávislým specialistou

Pokud máte zájem o tvorbu modelu webu či aplikace, kontaktujte nás.