Spamové zprávy na Facebooku o porušení zásad a pravidel

V poslední době se na Facebooku množí spamové zprávy o porušení zásad a pravidel FB. Snaží se tvářit, jako kdyby byly odeslány zaměstnancem Meta odpovědným za kontrolu dodržování zásad na Facebooku, nebo umělou inteligencí (AI) kontrolující zásady. Podívejme se společně, jak takovou zprávu rozeznat a co s ní následně (ne)dělat.

Příklad spamové zprávy na FB

Jak taková zpráva vypadá? Buď je to klasická soukromá zpráva, kterou správci FB stránek někdo zašle přes Messenger, nebo je to příspěvek, kde Facebook stránku někdo zmíní. Typicky je vytváří a rozesílá spamový automat – robotický program. Odesílatelem jsou různé anonymní číslované účty (např. Guest 2195) nebo účty s různými asijsky znějícími jmény. Zpráva se snaží donutit uživatele kliknout na podezřelý odkaz.

Spamová zpráva může vypadat například takto:

*Oddělení 7P Media-AI vás automaticky upozorní

Obdrželi jsme 1 hlášení. Váš účet porušuje zásady a standardy komunity Facebooku

Pokud si myslíte, že jsme udělali chybu, můžete se proti pozastavení odvolat

Odkaz na stížnost: {{help-contact.pages.mus.br/help-support}}

Odešlete odvolání podle pokynů na obrazovce

Upozorňujeme, že v některých případech nemusíme před deaktivací účtu odeslat varování. Nemůžeme také obnovit účty, které byly pozastaveny z důvodu závažného porušení zásad. Přečtěte si další informace o tom, jak identifikujeme závažná porušení zásad komunitních standardů Facebooku.

Tým Facebooku!

Jak rozeznat spamovou zprávu na Facebooku?

Na příkladu zprávy výše vidíme hned několik typických znaků spamu, které by nám hned měly napovědět, že zpráva není pravá a nepochází od oficiálního zastoupení Facebooku. Předně, zpráva je napsaná špatnou češtinou a obsahuje řadu pravopisných i obsahových chyb. Jako další si povšimneme, že zpráva se nás snaží přimět ke kliknutí na podezřelý a dlouhý odkaz. Odkaz má údajně vést na stránky Facebooku, kde se můžeme „odvolat“ proti domnělému hlášení o porušení zásad. Vidíme ale, že odkaz nesměřuje na Facebook. Směřuje na server „mus.br“, tedy do Brazílie a na server, který nemá s Metou nic společného.

Pokud se někdo opravdu dopustí během správy firemních Facebook stránek porušení některé ze zásad a pravidel, Meta obvykle správce FB profilu kontaktuje emailem. Soukromou zprávu nebo označení v příspěvku k tomuto účelu nepoužívá. Zástupce Facebooku by poslal email z některé z emailových domén společnosti Meta, například @facebookmail.com, nebo @fb.com. Seznam všech domén jejich emailových adres je veřejně dostupný na stránkách podpory Facebooku. Pokud jste dostali email z jiné adresy, jde s vysokou pravděpodobností o spam, který pouze předstírá, že pochází od Facebooku.

Co se zprávou dělat a co nedělat

Platí stejná doporučení jako u spamových emailů, které každý z nás dostáváme do svých emailových schránek. Neklikejte na žádné odkazy v emailech, které nepoznáváte, a neposkytujte své citlivé údaje nikomu, koho neznáte. I na stránkách podpory Facebooku najdete stručný návod, co dělat, když vám přijde podezřelý email nebo zpráva, které vypadají jako od Facebooku. Spamové emaily mohou obsahovat škodlivý kód, který může infikovat počítač nebo jiné zařízení příjemce. Phishingové útoky se snaží příjemce přimět, aby klikl na škodlivý odkaz nebo poskytl své citlivé údaje, jako jsou hesla, čísla kreditních karet nebo bankovní účty.

Naše doporučení je zprávu nahlásit Facebooku a poté odesílatele zablokovat a zprávu smazat. Takto postupujeme i my u našich klientů, pokud je na jejich FB profil doručena podobná spamová zpráva. Buďte opatrní, a když si nejste jistí, raději se zeptejte!