Facebook umožnil vypnout filtrování příspěvků algoritmem

Facebook a Instagram se přidaly k sociálním sítím, které umožňují uživatelům v Evropské unii vypnout filtrování a řazení příspěvků algoritmem. Společnost Meta, jakožto provozovatel obou sítí, je tak uvedla do souladu s novou evropskou legislativou. Co to přináší pro uživatele? A co pro správu firemních FB stránek a tvorbu marketingového obsahu?

Využití algoritmů sociálních sítí pro filtrování a řazení příspěvků

Většina uživatelů sociálních sítí alespoň tuší, že příspěvky jim filtruje nějaký algoritmus. Rychle si totiž všimnou, že některé typy příspěvků vidí častěji než jiné nebo že od některých tvůrců vidí více obsahu než od jiných. Každá sociální síť se snaží zobrazovat uživatelům zajímavý obsah a motivovat je tak k pravidelnému a co nejdelšímu používání sítě. Provozovatel sítě chce ukazovat každému ze svých uživatelů individuálně vybrané příspěvky, které dle předchozího chování daného uživatele mají největší šanci jej zaujmout. Algoritmus pro výběr příspěvků tak obsahuje prvky umělé inteligence, kdy se učí z minulého chování každého konkrétního jednotlivého uživatele a snaží se predikovat budoucí chování.

Tvůrci obsahu a marketéři firem toto vědí taky. Proto se snaží tvořit příspěvky, které by mohly být zajímavé pro jejich cílové skupiny. A snaží se algoritmu „zalíbit“, aby vybral právě jejich příspěvky a řadil je co nejvíce nahoru u co největšího počtu pro ně zajímavých uživatelů.

Nová legislativa – zákon Digital Services Act

Evropská unie schválila nový zákon o digitálních službách, který nabyl účinnosti 25. srpna. V originálním znění se zákon jmenuje Digital Services Act, zkráceně DSA. Jedním z požadavků, které nová legislativa klade na největší digitální platformy, je umožnit uživateli vypnout algoritmické řazení a filtrování. Uživatel musí mít tedy nově možnost vypnout personalizaci obsahu řízenou umělou inteligencí, která příspěvky vybírá dle toho, co uživatel v minulosti sledoval. Po přepnutí tak uživatel vidí příspěvky seřazené chronologicky, jednoduše od nejnovějšího po nejstarší. Žádné příspěvky nejsou odfiltrovány (tzn., uživatel může vidět všechno) a o jejich pořadí rozhoduje pouze datum publikování příspěvku. Nová legislativní povinnost se pochopitelně týká i sociálních sítí společnosti Meta, tedy Facebooku a Instagramu.

Co přepnutí z algoritmické verze na chronologickou znamená pro uživatele?

Když si uživatel změní nastavení a přepne z algoritmické verze na chronologické zobrazení příspěvků, téměř jistě toho uvidí víc. Uvidí totiž příspěvky od účtů, které pro něj byly delší dobu částečně, nebo zcela skryté. U některých možná i zapomenul, že je někdy sledoval. To je taky jeden z hlavních cílů nového zákona, aby uživatel měl větší kontrolu nad konzumovaným obsahem. U algoritmické verze má totiž hlavní slovo počítačový program sociální sítě.

Pro uživatele, kteří sledují příspěvky menšího počtu účtů, je chronologická verze řazení zřejmě praktičtější. Uvidí všechno a počet příspěvků bude zvládnutelný. Problémy mohou mít uživatelé, kteří sledují vyšší stovky nebo dokonce několik tisíc účtů. V takové situaci uvidí opravdu velké množství příspěvků a zřejmě nebudou schopni ani ochotni trávit na síti tolik času, aby dokázali všechno sledovat. Proto se časem buď vrátí k algoritmické verzi, nebo výrazně sníží počet účtů, kterých příspěvky sledují. Například přestanou sledovat některé stránky, které historicky sledovali, potom na ně zapomněli a nyní zjistí, že je příspěvky daných účtů již nezajímají.

Co přepnutí z algoritmické verze na chronologickou znamená pro správce firemních FB stránek?

Podstatnou informací pro správce firemních FB stránek bude, kolik uživatelů se rozhodne přepnout dlouhodobě z algoritmické verze na chronologickou. Pochopitelně k tomu zatím nejsou žádná data, takže můžeme pouze spekulovat. Všechny sociální sítě, samozřejmě včetně Facebooku a Instagramu, chtějí udržet co největší počet uživatelů u používání algoritmické verze. Proto možnost přepnutí na chronologickou verzi nijak zvlášť nepropagují a většina uživatelů o ní tak zřejmě ani neví. Navíc algoritmická verze filtrování a řazení je nastavena jako výchozí (default). Pokud tedy uživatel nastavení aktivně nezmění, zůstane využívat algoritmus.

Lze očekávat, že většina uživatelů zůstane využívat algoritmickou verzi. To pro správce firemních FB stránek znamená, že nadále bude potřeba soustředit se na kvalitu příspěvků. Tvořit takový obsah, který se líbí nejen uživatelům, ale ideálně i algoritmům. Alespoň jeden přínos ovšem tato změna s sebou nese určitě. Uživatelům, kteří nás kontaktují s tím, že neviděli některé naše příspěvky, můžeme poradit, ať vyzkouší přepnutí z algoritmické verze na chronologickou.