Formáty reklam na Facebooku

Posledně jsme si vyjmenovali formáty reklam na Facebooku, které můžeme pro své online aktivity využít. Nyní se na tyto reklamní formáty FB podíváme podrobněji.

Klasická reklama – inzerát

Nejběžnější je klasický reklamní formát, který motivuje uživatele k návštěvě jiného webu. Nevýhodou může být směřování mimo prostředí FB, na externí cílový web, protože uživatel se bude chtít vrátit a může cílovou stránku opustit rychleji.

Sponzorovaný příběh

Dalším typem je sponzorovaný příběh, který láká uživatele na váš profil a cílí tedy na zvýšení počtu fanoušků. Tím, že směřuje na konkrétní profil, nedochází k opuštění prostředí FB. Může mít podobu inzerátu, kdy obsahuje zvolený text nebo motivuje sociální vazbou – doporučením. To probíhá tak, že uživatel vidí, že některý z jeho přátel je fanouškem cílové stránky. To na něj působí jako doporučení.

Propagace akce

Vhodné je využít Facebook Ads pro propagaci konkrétní akce, kdy můžete tímto způsobem oslovit s pozvánkou na svoji akci více lidí. Toto je užitečné řešení pro stránky měst a obcí, které občas propagují nějakou akci a potřebují o jejím konání dát vědět širšímu publiku.

Inzerování konkrétního příspěvku

Pokud máte nějaký příspěvek, který považujete za opravdu výjimečný a cítíte u něj potenciál pro upoutání pozornosti, můžete propagovat konkrétní příspěvek. Za peníze pak FB zobrazí váš příspěvek nejen všem fanouškům vaší stránky (neplacené příspěvky od jisté doby nezobrazuje všem!), ale klidně i jejich přátelům nebo dalším lidem (dle výše zaplacené částky).