Proč právě Facebook?

Proč ze všech sociálních sítí, které aktivně využívají obyvatelé České republiky zvolit právě Facebook? Kvůli čemu marketéři řeší profily na této síti? Nejlépe by to mohlo ukázat několik čísel…

Statistiky využívání Facebooku v ČR:

  • Internetová populace v ČR je dle statistik přibližně 5,6 mil. uživatelů – 80% z toho jsou lidé v produktivním věku
  • Z nich je 3,6 mil. lidí na Facebooku – druhý v pořadí je s výrazným odstupem LinkedIn se 180 tis. uživateli

Z těchto statistik je zřejmé, že značná část z lidí, na které jsou cíleny marketingové kampaně, se na Facebooku pohybuje. Navíc je produktivní populace časově vytížena a obvykle nestíhá sledovat pravidelně nejrůznější zdroje informací, spíše se k nim dostává nahodile.

Užitečnost Facebooku pro marketing:

Dalším bodem pro Facebook je, že časově vytížený člověk hledá ve volném čase zejména zábavu, rozptýlení a zajímavé informace. Mezi marketéry a obchodníky je rozšířen fakt, že největší vliv má reklamní informace, kterou dá člověku jeho známí nebo kamarád jako doporučení. Na základě této informace i nejčastěji dochází k rozhodnutí k nákupu.

Uživatelská zeď splňuje všechny tyto body – uživatelé se stávají fanoušky stránek, které je zajímají a odebírají informace na jedno místo (svou zeď), které pravidelně sledují. Stačí jim tak sledovat jedno místo a ne více stránek. Na zeď dostávají i informace od svých přátel a známých, včetně doporučení, zkušeností a referencí o výrobcích a službách.

Pokud tedy máte těmto uživatelům co nabídnout, je profil na Facebooku určitě velmi vhodným komunikačním kanálem.