Cena za správu profilu na Facebooku – interní vs. externí

Obecně panuje přesvědčení, že správa Facebooku vyjde levněji, když si ji firma nebo subjekt dělá samostatně, interními silami. Když ale započítáte všechno, nemusí to tak nevyhnutně vždy vyjít. Jaké faktory tedy ovlivňují cenu za správu profilu a co patří na misky vah v souboji interní vs. externí?

Náklady na práci a pracovní čas

Interní kapacity i externista (firma nebo jednotlivec) stojí náklad na práci. Externího správce platíte jen za výsledky – dodávku domluvené práce. Interní síly stojí nějakou sumu za hodinu práce vynásobenou počtem hodin strávených prací na FB profilu. Problémem může být efektivita času. Facebook je zábavné prostředí pro komunikaci s přáteli. Budou na něm interní kapacity trávit čas jen prací? Taky je potřeba započítat ušlý čas – pokud by se v daném pracovním čase interní pracovník nevěnoval správě a komunikaci na FB, nebyla pro něj k dispozici jiná činnost, která by měla větší přínos?

Náklady na dopady možné nižší profesionality

Když si děláte správu FB profilu samostatně, máte na to vyčleněný přesně stanovený konkrétní čas ve svém harmonogramu? Obvykle přicházejí další úkoly, s vyšší prioritou, které je potřeba řešit. Komunikace se pak může stát nepravidelnou a na sociální síti si poškozujete image. Image nepodpoří ani případné pravopisné chyby nebo překlepy, které lehce vznikají, když člověk něco dělá ve spěchu. Jestli se na správě Facebooku podílí více lidí, je zajištěna jednotnost komunikace? Dobré je zajistit společný postup a systém pomocí komunikační strategie nebo jiného strategického dokumentu. Náklady na dopady možné nižší profesionality je obtížné vyčíslit, ale určitě existují.

Náklady na školení

Správa FB stránky vlastními silami, pokud se má dělat dobře, vyžaduje některé ze školení marketingu na Facebooku. Kromě školení je potřeba mít alespoň ze začátku i oporu ve své práci – buďto možnost konzultací s profesionálem nebo mít komunikační strategii, která poskytne potřebný návod a pomůže.

Závěrečné doporučení

Obecně doporučuji, abyste se nerozhodovali mezi interním a externím správcem FB primárně dle ceny. Protože ale znám rčení, že cena je vždy až na prvním místě, doporučuji alespoň, abyste zvážili všechny náklady obou variant. Externí správa nemusí být drahá, pokud nevyužíváte větší firmy, které musí platit pronájmy prostor a další fixní náklady. Na druhou stranu dobře vyškolený interní správce znalý oboru s citem pro marketing a tvorbu obsahu může být to pravé. Zvlášť, pokud je obor velmi specifický.