Komunikační strategie pro Facebook profil

K čemu je dobrá komunikační strategie pro firemní Facebook profil? Co obsahuje, jak ji využít a v jakých verzích se nabízí? Na tyto otázky ohledně komunikační strategie pro FB marketing zkusíme dát odpovědi.

Obsah a forma komunikační strategie pro FB

Dle našeho názoru každý FB profil, který má na sociální síti marketingové ambice, musí mít zpracovanou komunikační strategii. Nemusí vždy jít o písemný dokument, ani není potřeba sepsat či nechat si sepsat desítky stránek. V nejnižší verzi může mít komunikační strategie klidně podobu jen myšlenek v hlavě správce profilu. Pokud má být Facebook stránka spravována za nějakým cílem, musí správce minimálně vědět co, jak a kdy bude komunikovat fanouškům.

Písemná forma komunikační strategie má pochopitelně několik výhod. Prvně, vždy se dá přečíst a tedy ji správce nezapomene. Dále jsou informace převoditelné na jinou osobu, což se hodí, když jde správce například na dovolenou a dají se sdílet, pokud má profil víc správců, kteří by měli vystupovat jednotně.

Verze komunikační strategie a její využití pro Facebook stránky

Komunikační strategie pro FB je na trhu dostupná v různých verzích, které se často hodně liší. Základem je vždy mít dobře stanovený cíl, tedy proč chce vlastně firma nebo jiný subjekt na Facebooku působit. Chce zlepšit komunikaci se zákazníky? Získat nové objednávky? Nebo zlepšit svůj zákaznický servis? Pokud je stanoven cíl a je určeno, kdo tvoří cílovou skupinu, lze začít připravovat jádro strategie – co, jak a kdy komunikovat cílové skupině na FB.

Minimalistická varianta

Výše uvedené jádro je v podstatě dostačující, pokud bude FB profil v budoucnu spravovat externí správce či agentura. Pomocí této minimalistické varianty si vlastně klient se správcem definují komunikaci jako takovou a externí správce může začít s prací. Jestli ovšem vychází klientovi v porovnání s externistou lépe interní kapacity pro správu FB, bude zřejmě potřebovat v komunikační strategii více informací.

Základní varianta

V případě, že firma plánuje řešit Facebook interními kapacitami, měla by být komunikační strategie rozpracována o něco podrobněji. Měla by se rozpracovat nejen témata komunikace, ale i možné zdroje pro tvorbu příspěvků. Také se musí věnovat víc pozornosti stanovení způsobu a stylu komunikace. Pokud komunikační strategii pro FB profil zpracovává zkušený social media marketér, jistě přidá i analýzu stávající komunikace klienta, tipy jak komunikaci zlepšit a dále zlepšovat, a také předá potřebné související know-how. Základní varianta jasně řekne vše potřebné.

Rozšířená varianta

Pro větší či náročnější klienty, nebo ty, kteří chtějí jít vice do detailů, je vhodná rozšířená varianta komunikační strategie. Ta již řeší i propojení sociální sítě FB s webem klienta a dalšími médii, a to nejen online ale i offline (klasické marketingové nástroje). Rozpracovává možnosti a způsoby interakce s fanoušky, tedy odpovídání na dotazy a návaznou práci na Facebook profilu po zveřejnění příspěvků. Obsahuje také analýzu možnosti využití placených forem FB marketingu – PPC kampaní nebo analýzu konkurence či SWOT analýzu profilu. Záleží samozřejmě také na požadavcích a preferencích klienta. Využitelnost rozšířené varianty je zajímavá u klientů, kteří již mají vyčleněnou konkrétní osobu nebo tým pro marketing.

Komunikační strategie pro FB profil od nás

Nabízíme zpracování komunikační strategie pro FB profil v rozumných cenových hladinách pro všechny typy profilů. V návaznosti na komunikaci s klientem, jeho požadavky a potřeby navrhneme vhodnou variantu a přizpůsobíme ji. Kontaktujte nás a zeptejte se na možnosti komunikační strategie pro váš profil na Facebooku.