Změna z Facebook poradce na SMM poradce

Měníme doménu! Rozhodli jsme se ke změně doménového jména z původního facebook-poradce.cz na aktuální smmporadce.cz. Ke změně z Facebook poradce na SMM poradce jsme se odhodlávali delší dobu, nyní tento čas nastal. Obsah webu, kvalita služeb, ceny ani nic dalšího se nemění.

Důvody změny z Facebook poradce na SMM poradce

Hlavním důvodem bylo přiblížit název webu více hlavnímu účelu, tedy Social Media Marketingu (SMM), marketingu na sociálních sítích. Kvůli našemu zaměření na nejrozšířenější a nejpopulárnější sociální síť Facebook jsme původní doménu takto zaměřili i názvem. Bohužel větší množství běžných uživatelů FB se nás ptalo na rady ohledně používání Facebooku. Dostávali jsme hodně dotazů, které nesměrovali na oblast marketingu na sociálních sítích, ale spíše měli být určeny podpoře Facebooku. Museli jsme lidem psát, že opravdu děláme pouze marketing a nejsme schopni jim pomoct s jinými záležitostmi, jako například zablokované účty, vymazané fotky či zprávy a podobně.

Věříme, že nová doména smmporadce.cz bude pro naše klienty stejně důvěryhodná jako původní doména a také věříme, že tímto krokem napomůžeme nasměrovat běžné uživatele FB, kteří chtějí kontaktovat technickou podporu FB, správným směrem.