Reference: Psaní článků (copywriting)

Děkujeme společnosti TORY E-SHOP s.r.o. za souhlas se zveřejněním naší společné práce jako reference. Firma provozuje specializovanou microsite (menší webovou stránku pro podporu prodeje konkrétní služby či produktu) zaměřenou na online zakládání nových firem. Zakládají na zakázku společnosti s. r. o. i a. s. a nabízejí i řadu dalších souvisejících služeb. V rámci této spolupráce jsme psali každý měsíc články na odborná témata z oblasti ekonomiky a podnikání. Cílem psaní článků (copywritingu) bylo pravidelně budovat obsah na webové stránce klienta, přinášet návštěvníkům webu zajímavé a užitečné informace a tím zlepšovat pozice webu ve výsledcích vyhledávání.

Identifikace zákazníka a projektu

Zákazník: TORY E-SHOP s.r.o., Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5
Kontaktní osoba zákazníka zodpovědná za referenci: Michael Hodějovský, zalozenifirmyonline.cz
Dodaná služba: Tvorba článků na web www.zalozenifirmyonline.cz, frekvence 1 článek měsíčně
Doba spolupráce: 1. 9. 2020 – 31 7. 2021

Rozsah spolupráce a dodaných služeb

Záměrem klienta bylo podpořit SEO webu a zlepšit pozice ve výsledcích vyhledávání pro domluvená klíčová slova. Očekávání bylo, že se tímto podpoří návštěvnost webu a posléze také počet poptávek. Uživatelé vyhledávající daná klíčová slova by měli najít v internetovém vyhledavači odkaz na zajímavý a informačně přínosný článek z webu klienta. Následně web navštíví, aby si článek přečetli.

Využít profesionální psaní článků na web ve svém podnikání jsme se rozhodli kvůli zlepšení pozice webu ve vyhledávačích.

Michael Hodějovský, zalozenifirmyonline.cz

Podnikání klienta jsme již velmi dobře znali z předchozí spolupráce na správě Facebook stránek. V rámci správy FB jsme rovněž klientovi navrhli a následně dodali první zkušební článek na web. Po velmi dobrých výsledcích tohoto prvního článku, které jsme s klientem vyhodnotili s odstupem několika měsíců, jsme začali psát pravidelně. Je důležité, aby klient chápal, že dosažení výsledků zejména v oblasti SEO vyžaduje čas. Než se projeví efekt prvního článku, uplyne většinou i několik měsíců. Proto je potřeba sladit očekávání klienta s realizací této služby. Jsme velmi rádi, že očekávání byla naplněna.

Spolupráci klient ukončil, když byl vládou ČR ohlášen záměr výrazně zjednodušit zakládání firem online. Tím samozřejmě tato specializovaná stránka a příslušný obor podnikání klienta ztratí svoji přidanou hodnotu pro své zákazníky. Spolupráce nebyla ukončena z důvodu neplnění očekávání z naší strany! Naopak, spolupráce přinášela klientovi měřitelné výsledky.

Očekávání byla splněna. Díky článkům se podle Google Analytics ztrojnásobila celková návštěvnost webu.

Michael Hodějovský, zalozenifirmyonline.cz