Facebook zahrne čas strávený nad příspěvkem do výpočtu popularity

Facebook představil zajímavou novinku, kdy začal měřit čas strávený nad každým příspěvkem a naměřené hodnoty dále zohledňovat při výpočtu popularity příspěvku. Je to rozšíření způsobu výpočtu, který doposud zahrnoval zejména přímé interakce uživatelů – tedy lajky, komentáře a sdílení.

Změna výpočtu popularity příspěvku

Výpočet popularity příspěvku je důležitý, protože populárnější příspěvky se zobrazují uživatelům v jejich news feedu (přehledu příspěvků na timeline) výše. Do poměrně komplikovaného výpočtu skóre popularity se započítává mnoho faktorů. Obecně se ale ví, že primární úlohu hrají přímé interakce uživatelů jako je lajkování, komentování a sdílení.

Facebook tímto přestává ignorovat preference tzv. pasivních uživatelů, tedy těch, kteří si příspěvky čtou, ovšem nereagují. A takových uživatelů je na FB většina. Klidně čtou i diskuse k příspěvkům, ale sami se zapojují spíše výjimečně. Nyní tedy bude popularita příspěvku ohodnocena i podle času stráveného jeho čtením. Pasivní uživatelé FB tak vlastně ukážou svoje preference tím, jak dlouho se na příspěvku zdrží i bez nutnosti přímé interakce.

Co změna výpočtu znamená pro SMM a správu FB stránek?

Pro Social Media Marketing (SMM) tato změna znamená, že není nutné tolik vybízet v každé situaci k přímým interakcím. Možná konečně víc sociálních marketérů pochopí, že důležité je uživatele skutečně zaujmout a ne „vyžebrat“ lajk za každou cenu.

Dále tato změna zřejmě zvýší podíl příspěvků, které mají šanci udržet pozornost uživatele delší čas. To nemusí nevyhnutně znamenat, že všichni správci FB stránek začnou teď psát v průměru delší příspěvky. Je ale možné, že se budou při správě Facebook stránky více snažit tvořit takové příspěvky, které přinesou hodnotu širšímu publiku uživatelů a nebudou pouze cílit na aktivní komunikativní fanoušky.