Firmy zveřejnily na síť Facebook v roce 2015 o 36% víc příspěvků

I přes tvrzení některých „zaručených“ zdrojů, že Facebook již má svůj vrchol za sebou a bude v dalších letech spíš pozvolna upadat, firmy v minulém roce opět zvyšovaly svoji aktivitu. Je tedy zřejmé, že potenciál FB si uvědomují a míra jeho využívání nadále roste.

Množství příspěvků firem na Facebooku se i v roce 2015 zvýšilo

Informace vyplývá z analýzy agentury Quintly, která zkoumala 180 tisíc profilů nejen na Facebooku, ale i na Instagramu a Twitteru. Nárůst na Instagramu byl nižší (14%) a Twitter zaznamenal dokonce pokles o 2%. Celou analýzu Social benchmark study si můžete přečíst jejich blogu.

Analýza tak prokázala, že atraktivita Facebooku pro firmy a jejich marketingové aktivity neklesá. Navzdory poklesu organického dosahu příspěvků, se jejich počet i frekvence přispívání firem navyšoval. Možná firmy chtějí právě častějším zveřejňováním příspěvků na svých FB profilech vyrovnat nižší dosah jednotlivých příspěvků.

Vyšší interaktivita u menších profilů

Studie dále potvrdila již dříve známou informaci, že menší profily mají vyšší interaktivitu se svými fanoušky. Fanoušci na menších profilech (méně než 1000 fanoušků) mají vyšší engagement a ve větším procentu se zapojují do dění na profilu.

Dále se ukázalo, že čím větší profil, tím menší má tempo přírůstku fanoušků. Menší a dobře spravované firemní FB stránky mají tedy obvykle kvalitnější základnu fanoušků.