Jak často publikovat příspěvky na Facebooku?

Ani Social Media Marketéři a další experti se často neshodnou na tom, jaké množství příspěvků a jak často publikovat. Nicméně pomocí různých výzkumů můžeme stanovit alespoň nějaká rámcová data pro orientaci.

Kdy přispívat na FB stránku (čas a den)

Na čas publikování se až tolik soustředit nemusíme. Uživatelé totiž navštěvují Facebook poměrně pravidelně a rovnoměrně během celého dne – od časného rána až do pozdních nočních hodin. Obecně lze dosáhnout mírně lepších výsledků při přispívání na FB stránku mimo standardní pracovní dobu. Tedy v době, kdy má většina lidí volno. I když tím samozřejmě nechceme říct, že by si lidé občas během své práce na Facebook neodskočili. Doporučuje se přihlédnout také ke zvyklostem a dennímu režimu své cílové skupiny. Pokud cílíme na mladší publikum, mohou být pozdější večerní hodiny úspěšnější. Naopak lidé vykonávající povolání, které vyžaduje vstávat ráno brzy, již budou velmi pravděpodobně spát.

Co se týče výběru vhodného dne v týdnu, tradičně jsou o něco výhodnější víkendové dny, zejména neděle. Příspěvků firemních stránek je méně a lidé mají o něco víc volného času. Rozdíl ale není nijak zásadní a určitě je potřeba přispívat pravidelně, pracovní dny nevyjímaje.

Jak často publikovat příspěvky na Facebooku

Určitě neplatí, že čím častěji, tím lépe. Při publikování více jak 5 příspěvků týdně návratnost investice již citelně klesá. Navíc může být poměrně složité vyprodukovat vetší množství příspěvků bez snížení jejich kvality. Zejména menší firmy a organizace zkrátka tolik kvalitního obsahu týdně k dispozici nemají. Facebook upřednostňuje novější příspěvky a zároveň nechce své uživatele zahltit příspěvky od jedné FB stránky. Proto pokud správce FB stránky publikuje příspěvky krátce po sobě, dochází ke kanibalizaci novějšího příspěvku na starším. Není doporučeno zveřejňovat více než jeden příspěvek denně.

Obecné doporučení bychom mohli stanovit na 2-5 příspěvků týdně, rozložených rovnoměrně. Rozhodně ale doporučujeme zaměřit se na kvalitu každého příspěvku a raději ji upřednostnit před kvantitou. Konkrétní doporučení by měla stanovit komunikační strategie pro každou FB stránku individuálně, a to na základě zaměření, cílové skupiny a statistických dat z daného Facebook profilu. Ve statistikách FB stránky lze vyčíst spoustu informací o chování jejich fanoušků.