Využití soutěže na Facebooku

Soutěž na Facebooku je určitě zajímavé zpestření pro fanoušky firemního profilu či FB stránek města nebo organizace. Základem je pohlídat si, že zamýšlená soutěž je v souladu s pravidly Facebooku, jinak hrozí postih. Neméně důležité je zvážit čeho se má využitím soutěže dosáhnout. Organizovat soutěž jen proto, že to dělá konkurent nebo populární značka nemusí dávat smysl z pohledu marketingu. První by vždy měl být cíl FB soutěže!

Facebook soutěž za účelem zvýšení počtu fanoušků

Občas jsou na Facebooku k vidění soutěže s cílem zvýšit počet fanoušků profilu. Pokud je cílem zvýšit počet fanoušků, lze si představit lepší řešení. Transparentní soutěž obvykle vyžaduje nějakou formu losování výherce. Lidé ovšem obvykle moc nechtějí upozorňovat své známé na probíhající soutěž. Jednoduše proto, že čím více lidí se zapojí, tím více klesá danému jednotlivci šance, že bude vylosován jako výherce… Soutěž se tedy musí navíc ještě aktivně propagovat placenou propagací příspěvku. Samozřejmě to lze udělat, nicméně každý zajímavý příspěvek podpořený placenou propagací přivede další fanoušky, k tomu není nutné soutěžit.

Pokud je cílem podpořit získávání nových fanoušků, lepším postupem může být nějaká forma slevy/odměny, kterou aktivní fanoušek získá za doporučení. Například může získat slevu pro sebe, pokud přivede známého/kolegyni. Nebo akce ve smyslu přijďte tři, zaplaťte za dva. Přiveďte nového zákazníka a získejte oba 20 % slevu apod. Rozdíl oproti soutěži je to, že při splnění podmínek je získání odměny jisté a že doporučení je přímo prostředkem k získání odměny.

Facebook soutěž za účelem podpory aktivity a zapojení fanoušků

Pokud aktivita fanoušků Facebook profilu klesá nebo není taková, jak si správce představuje, může být cílem soutěže zvýšení aktivity. V tomto případě může být soutěž dobrým prostředkem a podpořit aktivitu stávajících fanoušků. Jestli ale aktivita klesá, soutěž situaci zlepší pravděpodobně pouze krátkodobě. Během trvání soutěže a možná ještě krátkou dobu po skončení. V případě nízké aktivity fanoušků je ale vhodnější řešit to změnou dlouhodobé komunikační strategie pro FB stránku. Nízká aktivita fanoušků (malé zapojení do dění na profilu) totiž obvykle ukazuje na nutnost změnit strategii komunikace. V našem starším článku lze najít několik tipů jak zvýšit zapojení FB fanoušku.

Facebook soutěž za účelem podpory získávání dat

Ze zkušenosti se nám nejlépe ukazuje využití soutěže na Facebooku jako podpůrného prostředku při získávání dat o fanoušcích či zákaznících. Zákazníci obecně neradi o sobě poskytují jakákoliv data. Dvojnásobně to platí u marketingových výzkumů, proto je u nich potřeba nějak motivovat k účasti. Pokud bychom například chtěli, aby nám fanoušci vyplnili krátký dotazník a poskytli nám tak cenná data, je motivační, když za svoji účast ve výzkumu něco získají. Nabízí se právě možnost zapojit se vyplněním dat do soutěže a něco vyhrát ve slosování.

U získávání dat prostřednictvím dotazníků rozhodně není dobré zapomenout, že jde o zpracování osobních údajů. Přihlášení do soutěže musí být ošetřeno podmínkami, se kterými účastník vyjádří jasný souhlas. Zejména jde o uchovávání získaných dat, jejich využití, kdo k nim má přístup, jak dlouho se budou uchovávat a další.